Erasmus+ Programme

Дейности и принос

Основни предстоящи дейности:

  • Анализ на нуждите на настоящите и бъдещи умения на фасилити мениджърите;
  • Изработване на конспект и комплекти обучителни материали;
  • Подготовка на отворени ресурси за обучение и допълнителни инструкции за обучителите;
  • Масиран отворен онлайн курс;
  • Стремеж за секторно валидиране и потвърждение на резултатите от проекта.