Erasmus+ Programme

Дейности и принос

Основни предстоящи дейности:

  • Анализ на нуждите на настоящите и бъдещи умения на фасилити мениджърите;
  • Изработване на конспект и комплекти обучителни материали;
  • Подготовка на отворени ресурси за обучение и допълнителни инструкции за обучителите;
  • Масиран отворен онлайн курс;
  • Стремеж за секторно валидиране и потвърждение на резултатите от проекта.

 

  • Analysis of the current and future skill needs of facilities managers

Research Methodology, O1-A1

Evidence Based Learning Outcomes, O1-A3

 

  • Development of curriculum and sets of learning units.

Grouping of Learning Outcomes, O2-A1

VET Integration Outcomes, O2-A2

 

Development of Open Educational Resources and additional hands-on instructions for trainers

DEFMA Case Study Bulgaria

 

 

Безплатен онлайн широкодостъпен курс ДЕФМА