Erasmus+ Programme

Разпространение

Целеви групи:

- Доставчици на ПОО;
- Фасилити мениджъри, които имат нужда от  съвременно ПОО
- Онлайн ПОО, насочено към фасилити мениджъри.
- Секторни представители, работодателски асоциации и профсъюзи.

 

Брошура на проекта DEFMA

Презентация за извършена дейност през I семестър

Анализ на оценка за влиянието

Презентация за извършената дейност през III семестър

Презентация за извършената дейност през IV семестър

Презентация за извършената дейност през V семестър