Erasmus+ Programme

Новини

Информационно събитие по проект ДЕФМА в Гърция

Информационно събитие по проект ДЕФМА в Гърция

02.04.2019

Информационен ден за представяне на резултатите от проекта ДЕФМА беше организиран в Атина,, Гърция, на 28 март. Участниците бяха студенти, ФМ компании, мониторинг органи за енергийна ефективност в сгради, асоциации и представители на професионални обучителни центрове.

ПРОМЕА представи резултатите от проекта и БОШК, създаден от консорциума от партньори на 5 Европейски езика: английски, италиански, гръцки, български и литовски.

Лектори представиха интересни презентации на тема:

  • Необходимостта от прилагане на нови стандарти за строителство и сертифициране на сгради, базирано на международни стандарти и с грижа за пестене на енергия
  • Добри практики за енергийно ефективни сгради в Гърция
  • Дигиталните технологии във ФМ

Оценката на присъстващите за събитието и резултатите от проекта беше много висока.


More news

5та среща на партньорите, Великобритания
02.03.2019

5та среща на партньорите 27.02., SWC
24.02.2019

Информационно събитие по проект ДЕФМА
21.02.2019

Уъркшоп по проекта ДЕФМА във Великобритания.
19.12.2018

Уъркшоп по проекта ДЕФМА в Италия
01.12.2018

ПРОМЕА бе домакин на 4та среща на партньорите
10.07.2018

4та среща на партньорите по проекта ДЕФМА
28.06.2018

Трета международна среща на партньорите по проекта DEFMA
07.01.2018

Втора среща на партньорите в София, 17 и 18 май, 2017г,
21.05.2017

Втора среща по проекта DEFMA
12.05.2017