Erasmus+ Programme

Новини

Информационно събитие по проект ДЕФМА в Гърция

Информационно събитие по проект ДЕФМА в Гърция

02.04.2019

Информационен ден за представяне на резултатите от проекта ДЕФМА беше организиран в Атина,, Гърция, на 28 март. Участниците бяха студенти, ФМ компании, мониторинг органи за енергийна ефективност в сгради, асоциации и представители на професионални обучителни центрове.

ПРОМЕА представи резултатите от проекта и БОШК, създаден от консорциума от партньори на 5 Европейски езика: английски, италиански, гръцки, български и литовски.

Лектори представиха интересни презентации на тема:

  • Необходимостта от прилагане на нови стандарти за строителство и сертифициране на сгради, базирано на международни стандарти и с грижа за пестене на енергия
  • Добри практики за енергийно ефективни сгради в Гърция
  • Дигиталните технологии във ФМ

Оценката на присъстващите за събитието и резултатите от проекта беше много висока.


More news

Първа среща по проекта DEFMA
11.10.2016