Erasmus+ Programme

Новини

Информационно събитие по проект ДЕФМА

Информационно събитие по проект ДЕФМА

21.02.2019

На 21 февруари Българската фасилити мениджмънт асоциация и Катедра „Недвижима собственост“ при УНСС бяха домакини на информационно събитие за представяне на безплатен, широкодостъпен онлайн курс, разработен по финансирания по програма Еразъм+ KA202, проект ДЕФМА – Дигитални умения, свързани с околната среда и приложими във фасилити мениджмънта.

Доц. Георги Забунов, ръководител на катедра "Недвижима собственост" и Иван Велков, Председател на УС на БГФМА, поздравиха присъстващите с добре дошли и подчертаха ползата от добрите резултати по проекта ДЕФМА.

Модератор на събитието беше Тошо Киров, експерт по проекта ДЕФМА от българска страна и член на БГФМА.

Деница Илиева, изпълнителен директор на БГФМА и координатор на проекта ДЕФМА, представи участниците в него, както и постигнатите резултати. Проектът се осъществява от месец октомври 2016г. от консорциум в състав: South West College (Великобритания), PROMEA (Гърция), SNS (Италия), БГФМА и  VSRC (Литва). Продължителността му е 30 месеца, за който период партньорите са разработили безплатен широкодостъпен онлайн курс, адресиращ необходимостта на фасилити мениджърите от дигитални и "зелени" умения, за да се увеличи тяхната работна заетост и да могат да се справят с новите изисквания за сгради и съоръжения в ЕС.

Широкодостъпният онлайн безплатен курс е насочен, както към действащи специалисти от бранша, които искат да надградят своите познания и да обменят опит с други колеги, така и към студенти и хора, които желаят да навлязат в сферата на ФМ. Деница Илиева представи и 6 модула, залегнали в курса и засягащи теми като: устойчивост и опазване на околната среда, енергийна ефективност и енергиен мениджмънт в сградите, устойчиви сгради, управление на сгради и интелигентни сградни решения, поддръжка и ремонтна дейност с цел предотвратяване на загуби на енергия, здравни и безопасни условия на труд.

Арх. Весела Вълчева - Макгий бе поканена да представи Българския съвет за устойчиво развитие и да разкаже за целите и дейността му. Тя запозна присъстващите и с възможностите за сертифициране на "зелени" сгради в последващия уъркшоп.

"Предизвикателството "Енергийна ефективност" в офис сгради" бе темата, която Димитър Георгиев, член на УС на БГФМА, презентира в уъркшопа, използвайки реални ситуации и примери от практиката си.

Събитието завърши с дискусия на участниците.

Проектът ДЕФМА ще бъде финализиран в края на м. март т.г., а безплатният широкодостъпен онлайн курс ще бъде достъпен за обучение от заинтересованите специалисти.

Снимки от събитието тук


More news

Информационно събитие по проект ДЕФМА в Гърция
02.04.2019

5та среща на партньорите, Великобритания
02.03.2019

5та среща на партньорите 27.02., SWC
24.02.2019

Уъркшоп по проекта ДЕФМА във Великобритания.
19.12.2018

Уъркшоп по проекта ДЕФМА в Италия
01.12.2018

ПРОМЕА бе домакин на 4та среща на партньорите
10.07.2018

4та среща на партньорите по проекта ДЕФМА
28.06.2018

Трета международна среща на партньорите по проекта DEFMA
07.01.2018

Втора среща на партньорите в София, 17 и 18 май, 2017г,
21.05.2017

Втора среща по проекта DEFMA
12.05.2017