Erasmus+ Programme

Партньори

Югозападен Колеж
PROMEA
SNS
БГФМА
VSRC

SWC

South West College е висше учебно заведение, което се намира в югозападната част на Северна Ирландия. Колежът е единствен по рода си двигател на иновации за редица професии и специалности, включително касаещи възобновяеми енергийни източници и устойчиви технологии. South west College подкрепя и има значителен опит в работата с местни предприемачи и малки и средни компании. Обучителният център към колежа предлага широк обхват от програми и курсове, семинари, работни групи, конференции, научноизследователска и развойна дейност за ФМ индустрията, вкл. предмети като въвеждане на нови технологии и операции, нисък разход на енергия, пасивни сгради/ техники за поддръжка, мониторинг на екологогичните показатели, иновации в развитието на нови тенденции (напр. Смарт сграден контрол).

PROMEA

PROMEA е гръцката Асоциация за промотиране на научноизследователска и развойна дейност. Тя развива и промотира иновативни обучителни методи, координира и подготвя кандидатури за проекти, финансирани от ЕС, както и внедрява резултатите и прототипите от проучванията в иновативни продукти и услуги за своите членове и клиенти.

SNS

Squola Nazionale Servizi е Фондация, която подкрепя обществени и частни фасилити мениджмънт компании.

BGFMA

Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) е професионалната организация на фасилити мениджмънт специалистите в България. БГФМА играе жизнено важна роля в популяризиране и повишаване престижа на професията "Фасилити мениджър" в България и региона. БГФМА е активен член на EuroFM и IFMA.

VSRC

Vilnius Builders Training Centre е един от основните доставчици на качествено професионално обрзование и обучение в Литва. Центърът предлага разнообразие от курсове и отлични услуги в основните сфери на строителния бранш.