Erasmus+ Programme

Apie

Projekto uždaviniai ir rezultatai

Projekto pradžia: 01.10.2016
Projekto pabaiga: 31.03.2019
Projekto trukmė: 30 mėn.
Sutarties Nr. 2016-1-UK01-KA202-024420

Pagrindinis projekto tikslas yra atnaujinti ir tobulinti pastatų priežiūros specialistams skirtas profesinio mokymo programas Europos mastu. Projekto uždaviniai yra:

  • Gerinti pastatų priežiūros specialistų skaitmenines bei žaliąsias kompetencijas, sukuriant inovatyvią mokymo programą, apimančią pastatų tvarumo ir aplinkosaugines technologijas.
  • Diegti modernias mokymo priemones ir naujoviškus atviros prieigos pedagoginius išteklius, skirtus taip pat ir savarankiškam skaitmeninių bei aplinkosauginių gebėjimų įgijimui.
  • Sudaryti sąlygas mokymosi rezultatų pripažinimui ES mastu bei žaliųjų kvalifikacijų įteisinimą pastatų priežiūros specialistų rengime.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas vyresnio amžiaus pastatų priežiūros specialistams, kurie yra mažiau linkę domėtis naujovėmis ir dalyvauti mokymuose, lyginant su jaunesnės kartos darbuotojais. Parengus patrauklią mokymo metodiką bei pasinaudojant projekto partnerių turimais ryšiais, bus siekiama pritraukti vyresnio amžiaus (45+) pastatų priežiūros specialistus, kurie sudaro didžiąją dalį (55%) visos šio sektoriaus darbo jėgos. Jie bus motyvuojami įsijungti į tęstinį profesinį rengimą ir  baigti mokymus apie pagrindines energinio efektyvumo technologijas.

DEFMA projekto paskirtis

Energijos taupymo priemonių, skirtų mažinti išteklių suvartojimą ir šiltnamio dujų emisiją, priėmimas skatina aplinkosauginių technologijų ir paslaugų plėtrą statybos sektoriuje. Pastatų priežiūros specialistams (angl. Facility managers) nebepakanka vien techninių ir vadybinių gebėjimų. Jiems tampa aktualūs skaitmeniniai ir aplinkosauginiai įgūdžiai, padedantys dirbti su pastatuose energiją taupančiomis technologijomis ir sistemomis: a) anglies dvideginio emisiją mažinančių priemonių žinojimas; b) išteklių vartojimo stebėsena; c) išmaniųjų pastato sistemų supratimas ir valdymas; d) energijos ir vandens nuotėkių nustatymas ir smulkių remonto darbų atlikimas. Taigi, projektu siekiama didinti profesinio mokymo programų, skirtų pastatų priežiūros specialistams, kokybę, užtikrinti šių darbuotojų kompetencijų atitikimą tvariosios pastatų rinkos keliamiems reikalavimams, skatinti įsidarbinamumą ir judumą.