Erasmus+ Programme

Veiklos ir rezultatai

Projekto veiklos:

  • Pastatų priežiūros specialistams reikalingų gebėjimų (dabar ir ateityje) analizė.
  • Mokymo programos ir mokymo modulių parengimas.
  • Atviros prieigos pedagoginės duomenų bazės sukūrimas ir Vadovo mokytojams parengimas.
  • Plačiai prieinamo virtualaus mokymosi kurso įgyvendinimas.
  • Projekto rezultatų patvirtibnimas ir įteisinimas sektoriaus lygmenyje.

 

POVEIKIO ANALIZĖS VERTINIMAS